تخت خواب بادی دو نفره سلطنتی

تخت خواب بادی دو نفره سلطنتی

تخت خواب های بادی دو نفره سلطنتی از سری تخت خواب های بادی دو نفره میباشند که طراحی بسیار خاصی داشته و دارای ابعاد مناسب استفاده های دو نفره