کاهش قیمت استخر بادی

۱۴/فروردین/۱۴۰۱

کاهش قیمت استخر بادی کودک و بزرگسال در سال جدید با ۳۰٪ کاهش برای ورود به سال جدید و بهار 

تمامی استخر های بادی کوچک و بزرگ از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته و قیمت ها بروز و آپدیت میباشند.